افزایش تنش ها میان کوریایی شمالی و امریکا

افزایش تنش ها میان کوریایی شمالی و امریکا

کوریایی شمالی می گوید که جنگ هسته ای ممکن است هرلحظه آغاز شود و کوریایی شمالی مجهز است. کیم این ریونگ معاون سفیر کوریای شمالی در سازمان ملل متحد هشدار داد که شرایط در شبه جزیر کوریا به حساس ترین نقطه رسیده و هر لحظه ممکن...