کورتولموش: آمریکا بین گولن و مردم ترکیه یکی را انتخاب کند

کورتولموش: آمریکا بین گولن و مردم ترکیه یکی را انتخاب کند

معاون نخست وزیر ترکیه، فتح الله گولن را سرکرده تروریست ها توصیف کرد و گفت: آمریکا باید میان فتح الله گولن و ۷۹ میلیون مردم ترکیه یکی را انتخاب کند. نعمان کورتولموش افزود: بی تردید مقامات آمریکایی افرادی هستند که می دانند...