کوربین: به صلح با برنامه‌ریزی برای جنگ نمی‌توان دست‌یافت

کوربین: به صلح با برنامه‌ریزی برای جنگ نمی‌توان دست‌یافت

رهبر حزب کارگر بریتانیا در جمع ده‌ها هزار بریتانیایی که در اعتراض به برنامه نوسازی سلاح‌های هسته‌ای این کشور در خیابان‌های لندن راهپیمایی کردند، گفت که نمی‌توان با برنامه‌ریزی برای جنگ، سرقت منابع و بی‌احترامی به...