توزیع کود کیمیاوی برای باغداران فراه

توزیع کود کیمیاوی برای باغداران فراه

برای ۱۵۹ تن از باغداران ولایت فراه کود کیمیاوی جهت مبارزه با مرض خاکستری تاک‌های انگور توزیع شده است.   مسئولان برنامه ملی باغداری و مالداری فراه گفته اند که این مواد کیمیاوی از سوی برنامه ملی باغداری و مالداری بخاطر...