از روز جهانی کودک در هرات تجلیل به عمل آمد

از روز جهانی کودک در هرات تجلیل به عمل آمد

از روز جهانی کودک امروز طی محفلی در کمیسیون  مستقل حقوق بشر در ولایت هرات تجلیل به عمل آمد.   مسئولان در کمیسیون مستقل حقوق بشر هرات می گویند، هم اکنون شمار زیادی از کودکان در ولایت هرات به دلیل فقر و بی سرپرستی در روی...