کودک بی دست از رستورانت رانده شد

کودک بی دست از رستورانت رانده شد

کودکی همراه با مادر خود به رستورانت رفته بود اما به دلیل نداشتن دست با برخورد زشت صاحب رستوران روبرو شده و از رستورانت بیرون کشیده شد.   ( ویلیام بانکرافت) نام این کودک بی دست است، وی می‌گوید که به صورت مادرزادی از...