کودک ۸ ساله به دانشگاه می‌رود

کودک ۸ ساله به دانشگاه می‌رود

کودک ۸ ساله‌ی بلژیکی توانست که راه ۱۲ ساله را در یک و نیم سال طی نماید، این کودک دروس ابتدایی، متوسطه و لیسه مکتب را تمام کرد و وارد دانشگاه شد.   «لاورند سیمونس» کودک ۸ ساله بلژیکی، با این کارش یکی از نابغه‌های جهان...