کودک انتحاری با دیدن صف نماز دست از انتحار کشید

کودک انتحاری با دیدن صف نماز دست از انتحار کشید

کودک انتحاری که دستور گرفته بود خود را دریک مسجد منفجر سازد برای حفظ جانش خود را به پولیس ولایت ننگرهار تسلیم کرد. حضرت حسین مشرقی‌وال، سخنگوی فرماندهی پولیس ننگرهار به خبرنگاران گفت که این کودک دریکی از مدرسه‌های دینی...