کودکی که مکان تولدش حویلی بیمارستان ثبت شد

کودکی که مکان تولدش حویلی بیمارستان ثبت شد

یک بانوی باردار که همسر یک افسر ارتش کشور است به خاطر پذیرفته نشدن از سوی دکتران بیمارستان سردار محمد داوود در شهر کابل ناچار شد که کودکش را در حویلی این شفاخانه به دنیا آورد. بر اساس گزارش‌ها این بانو بیش از یک ساعت در...