کودکان خیابانی هرات تحت پوشش برنامه‌های آموزشی قرار خواهند گرفت

کودکان خیابانی هرات تحت پوشش برنامه‌های آموزشی قرار خواهند گرفت

مسئولان در ریاست کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین هرات گفت که برنامه‌های صحی، انکشاف مهارت‌ها و تعلیم و تربیه برای کودکان خیابانی و بی‌سرپناه اجرا خواهد شد.   عبدالقیوم افغان رئیس اداره کار و امور اجتماعی شهدا و...