نهاد حامی کودکان: وضعیت پناهجویان روهنگیایی نگران کننده است

نهاد حامی کودکان: وضعیت پناهجویان روهنگیایی نگران کننده است

نهاد حامی کودکان یا " سیف د چلدرین" در مورد وضعیت پناهجویان روهنگیایی در بنگلادش ابراز نگرانی کرده است.   به گفته این نهاد، بیش از نیمی از ۶۰۰ هزاراقلیت مسلمانی که از ایالت راخین فرار کرده اند را کودکان تشکیل...