کودکان پاکستانی، قربانیان خاموش

کودکان پاکستانی، قربانیان خاموش

بر اساس گزارش وزارت آموزش‌وپرورش پاکستان، بیش از ۲۴ میلیون کودک که بیشتر آن‌ها را دختران تشکیل می‌دهند از حق تحصیل در این کشور محروم هستند. دولت هسته‌ای پاکستان بارها مدعی بهبود و توسعه در بخش آموزش‌وپرورش شده است...