کودکان کارگر در نیمروز قربانی تجاوز جنسی می­شوند

کودکان کارگر در نیمروز قربانی تجاوز جنسی می­شوند

فعالین حقوق بشری نیمروز وضعیت کودکان کارگر در این ولایت را نگران کننده میدانند.   نجیبه غمی، فعال حقوق بشردر ولایت نیمروز به تلویزیون چکاد گفت که روزانه بیش از ۳ صد کودکان در مرکز و مناطق سرحدی این ولایت مصروف کار...