کودکان زیرسایه جنگ از برنامه پولیو محرم ماندند

کودکان زیرسایه جنگ از برنامه پولیو محرم ماندند

مسئولان وزارت صحت عامه گفته‌اند که کمپاین بهاری تطبیق واکسین پولیو امروز سه شنبه، ۲۵ حوت در سراسر کشور راه اندازی شده است. قرار است که در این کمپاین سه روزه کودکان زیرسن پنج سال و کودکانی که از مرز پاکستان وارد کشور...