کودکان رانده‌شده از جنگل کاله وادار به کار اجباری شدند

کودکان رانده‌شده از جنگل کاله وادار به کار اجباری شدند

کودکان پناهجوی بیرون‌‌ رانده‌ شده از اردوگاه جنگل کاله در مراکز مددکاری به کار اجباری وادار شدند. به گزارش روزنامه بریتانیایی «گاردین»، وکلای فرانسوی نسبت به کار اجباری کودکان پناهجو جنگل کاله ابراز نگرانی...