تلاش‌ها برای مساعدت برای کودکان خیابانی در هرات

تلاش‌ها برای مساعدت برای کودکان خیابانی در هرات

بنیاد "نبی الرحمه" ۴۰ تن از کودکان خیابانی را شامل مکتب کرده است. مسئولان این بنیاد گفته‌اند که برای این کودکان، لوازم آموزشی و یونیفورم مکتب نیز توزیع شده است. سید عظیم کبرزانی، رییس این بنیاد گفته است که در تلاش مساعدت...