کودکان افغانی، پاکستانی نمی‌شوند

کودکان افغانی، پاکستانی نمی‌شوند

مقام های کشور پاکستان گفته اند به کودکان مهاجرین افغان تابعیت پاکستانی داده نمی‌شود. وزیر داخله پاکستان از عدم اعطای تابعیت پاکستانی به کودکان پناهجویان افغانستانی در این کشور خبر داد و گفت: آن‌ها حتی اگر مادر...