نرخ مرگ‌و‌میر کودکان در افغانستان کاهش یافته است

نرخ مرگ‌و‌میر کودکان در افغانستان کاهش یافته است

نرخ مرگ‌و‌میر کودکان در افغانستان کاهش یافته است؛ به اساس گزارش یونیسف، میزان مرگ‌ومیر کودکان از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ در افغانستان، بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است.   صندوق کودکان سازمان ملل یا یونیسف در این گزارش، نرخ...