اکثر کودکان جهان در معرض فقر، جنگ و تبعیض جنسیتی قرار دارند

اکثر کودکان جهان در معرض فقر، جنگ و تبعیض جنسیتی قرار دارند

بنیاد حمایت از کودکان می‌گوید که وضعیت کودکان در سطح جهان که در معرض فقر، مناقشه و یا تبعیض جنسیتی قرار دارند، نگران کننده است.   یک بنیاد خیریه بین‌المللی که در بریتانیا مستقر است با نشر گزارشی گفت که  ۱ میلیارد و...