کودکان ابزار جنگی طالبان در ولایت فراه هستند

کودکان ابزار جنگی طالبان در ولایت فراه هستند

علی‌رغم تاکید سازمان‌های بین المللی مبنی بر استفاده نکردن از کودکان در جنگ، گروه طالبان از کودکان به عنوان ابزاری برای ضربه زدن به نیروهای امنیتی کشور استفاده می‌کند. عبدالرئوف رحمانی سخنگوی تیپ/لوای دوم ارتش در...