کودکانی که دنیای خود را گم‌کرده‌اند

کودکانی که دنیای خود را گم‌کرده‌اند

کودکان کار، افرادی که در نخستین سال‌های زندگی خود، سختی‌هایی را از زندگی دیده‌اند که شاید برخی افراد در سال‌های واپسین زندگی، چنین رنج‌هایی را ندیده باشند. ازاین‌دست کودکان در کشور ما بی‌شمارند و تنها در ولایت هرات...