کودتای ترکیه دامن دانش آموزان افغان را گرفت

کودتای ترکیه دامن دانش آموزان افغان را گرفت

حکومت ترکیه در نظر دارد که مکاتب ترک را در بیرون از مرزهای آن کشور ببندد که مکاتب افغان – ترک نیز شامل این تصمیم می‌شود. اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف افغانستان با نگرانی از بسته شدن مکاتب افغان – ترک گفت: "تاکنون حکومت...