کودتاچیان ترکیه اعدام نمی‌شوند

کودتاچیان ترکیه اعدام نمی‌شوند

نخست‌وزیر ترکیه اعلام کرد از درخواست خود برای اعدام کودتاچیان صرف‌ نظر کرده است. "بن علی ایلدریم"در عقب نشینی آشکار از مواضع قبلی خود گفت نباید دربارۀ اعدام کودتاچیان با عجله تصمیم گرفته شود و دادگاه حکم آن‌ها را مشخص...