کوبا موشک پیشرفته آمریکایی را پس فرستاد

کوبا موشک پیشرفته آمریکایی را پس فرستاد

بر اساس گزارش‌ها، کوبا یک موشک پیشرفته آمریکا را که تابستان ۲۰۱۴ اشتباهی به هاوانا رفته بود، پس فرستاده است. آمریکا نگران بوده فناوری حساس این موشک به دست روسیه، چین یا کره شمالی بیفتد. هرچند این موشک "هل‌فایر یا آتش...