کار جغل اندازی ۴/۲ کیلومتر جاده در ولسوالی کنگ نیمروز آغاز شد

کار جغل اندازی ۴/۲ کیلومتر جاده در ولسوالی کنگ نیمروز آغاز شد

کار جغل اندازی ۴/۲ کیلومتر جاده در ولسوالی کنگ ولایت نیمروز آغاز گردید. بر اساس اعلامیه دفتر مطبوعاتی مقام ولایت نیمروز، در مراسم افتتاح این جاده والی نیمروز، روسای دوایر نظامی و غیرنظامی، اعضای شورای ولایتی، متنفذین و...