کنفرانس خبری رئیس اداره فواید عامه ولایت هرات

کنفرانس خبری رئیس اداره فواید عامه ولایت هرات

حبیب الله تیموری رییس اداره فواید عامه ولایت هرات امروز در کنفرانس خبری حضور یافت و از اجرای چندین پروژه زیر بنایی این اداره سخن زد.   او گفت هم اکنون کار ساخت شاهراه هرات- ارملک، جاده های هرات- زنده جان، زنده جان –...