کنفرانس خبری رئیس معارف ولایت هرات

کنفرانس خبری رئیس معارف ولایت هرات

مسئولان ریاست معارف ولایت هرات میگویند: هنوز هم ۴۰ باب مکتب در این ولایت مسدود می باشد.   عبدالرزاق احمدی  رییس معارف ولایت هرات امروز در یک کنفرانس خبری گفت: این مکاتب در ولسوالی های زنده جان، کهسان، ادرسکن، گلران و...