کنفرانس خبری رئیس اداره اقتصاد هرات

کنفرانس خبری رئیس اداره اقتصاد هرات

با گذشت نزدیک به ۸ ماه از آغاز سال مالی تا کنون  حدود یک میلیارد و هشتصد میلیون افغانی به این ولایت مواصلت ورزیده است در حالیکه کل بودجه انکشافی این ولایت بیش از ۷ میلیارد و ۳۴۰ میلیون افغانی می باشد.   محمد یونس رهنورد...