کنفرانس پروسۀ کابل فردا برگزار می‌شود

کنفرانس پروسۀ کابل فردا برگزار می‌شود

کنفرانس پروسۀ کابل با حضور برخی از نمایندگان کشورها و نهادهای بین‌المللی فردا در شهر کابل برگزار می‌شود. چالش‌های امنیتی افغانستان و مبارزه با هراس‌افگنی، از اولویت‌های این نشست گفته می‌شود. این نشست در حالی در کابل...