پنجمین کنفرانس ملی زعفران در کابل برگزار شد

پنجمین کنفرانس ملی زعفران در کابل برگزار شد

پنجمین کنفرانس ملی زعفران توسط وزارت زراعت آبیاری و مالداری افغانستان، امروز در کابل برگزار شد.   نصیراحمد درانی سرپرست این وزارت گفت، در سال گذشته ۲/۶ تن زعفران تولید شده بود اما این رقم امسال به طور تخمینی ۲۰ درصد...