کنفرانس ملی حقوق بشر و مبارزه با فساد در کابل برگزار شد

کنفرانس ملی حقوق بشر و مبارزه با فساد در کابل برگزار شد

کنفرانس ملی "حقوق بشر و مبارزه با فساد" امروز توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در کابل برگزار شد   سما سمر رئیس این کمیسیون این کنفرانس گفت، رسیدن به صلح و ثبات در افغانستان، نیاز به ریشه‌کنی فساد دارد و فساد عامل...