کنفرانس بررسی نیازمندی‌های افراد دارای معلولیت ذهنی در هرات برگزار شد

کنفرانس بررسی نیازمندی‌های افراد دارای معلولیت ذهنی در هرات برگزار شد

کنفرانسی تحت عنوان" بررسی نیازمندی های افراد دارای معلولیت ذهنی" امروز در سالن کنفرانس های کمیسیون مستقل حقوق بشر هرات برگزار شد.   مسئولان برگزار کننده این کنفرانس می گویند که آن را به مناسبت سوم نوامبر روز جهانی...