برپایی کنفرانسی تحت نام مظلومیت مسلمانان برمه، فلسطین، عراق و افغانستان در آیینه سکوت عالمان دین” در هرات

برپایی کنفرانسی تحت نام مظلومیت مسلمانان برمه، فلسطین، عراق و افغانستان در آیینه سکوت عالمان دین” در هرات

کنفرانسی تحت نام "مظلومیت مسلمانان برمه، فلسطین، عراق و افغانستان در آیینه سکوت عالمان دین" در هرات برگزار شد.   این کنفرانس به هدف ریشه‌یابی دلایل بحران جاری کشورهای اسلامی از سوی نهضت اسلامی افغانستان در هرات...