اشتراک رییس جمهور غنی به کنفرانس قلب آسیا

اشتراک رییس جمهور غنی به کنفرانس قلب آسیا

رییس جمهور غنی در پایان سفر رسمی‌اش به امارات متحده عربی، بعد از ظهر روز گذشته به ‌منظور اشتراک در "ششمین کنفرانس قلب آسیا" که قرار است در کشور هند برگزار گردد، ابوظبی را به قصد هند ترک گفت. قرار است رییس‌ جمهورغنی امروز...