کنفرانس “زن در آئینه فرهنگ” در هرات برگزار شد

کنفرانس “زن در آئینه فرهنگ” در هرات برگزار شد

کنفرانسی تحت نام "زن در آئینه فرهنگ" صبح امروز در ولایت هرات برگزار گردید.   مسئولان برگزرا کننده‌ی این  کنفرانس، هدف از برگزاری آن را جستجوی زوایای پنهان خشونت علیه زنان از دیدگاه فرهنگ حاکم در جامعه گفته اند. فاطمه...