کنفراس خبری در هرات

کنفراس خبری در هرات

جنرال عبدالمجید روزی، فرمانده امنیه هرات صبح امروز یک کنفرانس خبری ای را ترتیب داد. هدف از برگزاری این کنفرانس خبری، ارائه دستاوردهای اخیر ارگان‌های امنیتی در هرات بود. جنرال عبدالمجید روزی فرمانده امنیۀ هرات در این...