کنسولگری ایران در هرات، اسناد ملکیت قانونی ندارد!

کنسولگری ایران در هرات، اسناد ملکیت قانونی ندارد!

به گزارش روزنامه ۸ صبح ساختمان کنسولگری ایران در هرات فاقد اسناد قانونی است. این رسانه در گزارشی گفته است: منابع معتبر در وزارت خارجه افغانستان، به روزنامه ۸صبح گفته‌اند که آرشیف اسناد ملکیت‌های سیاسی وزارت خارجه زیر و...