کنسولگری ایران با یک نامه، پاسخ نامه فرهاد مجیدی را داد

کنسولگری ایران با یک نامه، پاسخ نامه فرهاد مجیدی را داد

مقام‌های کنسولگری کشور ایران در هرات نسبت به اظهارات اخیر فرهاد مجیدی نماینده مردم در پارلمان کشور واکنش نشان دادند. مقام‌های کنسولگری ایران در یک نامه که به رسانه‌ها فرستاده شده گفته‌اند وزارت خارجه ایران با تشکیل...