آلمان برای کنترل مرزها محدودیت زمانی تعیین کرد

آلمان برای کنترل مرزها محدودیت زمانی تعیین کرد

منابع خبری آلمان از تعیین محدودیت زمانی برای کنترل مرزهای اروپایی خبر دادند. روزنامه ولت‌ام زونتاگ، در شماره امروز خود نوشت برلین در نظر دارد تا محدودیت زمانی تا ماه فبروری سال آتی میلادی برای کنترل مرزها در نظر...