کنترل بیشتر مکاتب قندوز در دست طالبان است

کنترل بیشتر مکاتب قندوز در دست طالبان است

معاون شورای ولایتی قندوز در شمال کشور اعلام کرد که گروه طالبان با تسلط بر بیشتر مناطق این ولایت، بیش از نیمی از مدارس را اداره می‌کند. توریال کاکر معاون شورای ولایتی قندوز گفت بیش از نیمی از مدارس این ولایت تحت کنترل و...