غیر نظامیان طعمه ماین‌های کنار جاده‌ای در فراه

غیر نظامیان طعمه ماین‌های کنار جاده‌ای در فراه

مسئولان در بیمارستان مرکزی هرات گفته‌اند که ۴ زخمی از انفجار ماین کنار جاده‌ای از فراه به این مرکز درمانی انتقال داده شده‌اند. محمد رفیق شیرزی، مدیر اداری بیمارستان مرکزی هرات به تلویزیون چکاد گفته است که موتر حامل این...