کناره‌گیری سم آلاردایس سرمربی تیم ملی انگلستان

کناره‌گیری سم آلاردایس سرمربی تیم ملی انگلستان

پس از انتشار فیلم و گزارش روزنامه تلگراف از مذاکرات سم آلاردایس سرمربی تیم ملی انگلستان با خبرنگاران این روزنامه که خود را به عنوان نمایندگان یک شرکت جا زده بودند، سم آلاردایس از سمت خود کناره‌گیری کرد. آقای آلاردایس پس...