کم‌آبی در نیمروز صدای کشاورزان را بلند کرد

کم‌آبی در نیمروز صدای کشاورزان را بلند کرد

شماری از کشاورزان در ولایت نیمروز روز گذشته در یک حرکت مدنی در مقابل اداره تنظیم آب این ولایت گردهم آمده و خواستار جریان یافتن آب دریاى هلمند به ولایت نیمروز شدند.   این معترضان می‌گویند که درصدی زیادی از زمین‌های...