کم کاری وزارت فواید عامه سبب پشیمانی بانک انکشاف آسیایی از ساخت بزرگراه بادغیس شده است

کم کاری وزارت فواید عامه سبب پشیمانی بانک انکشاف آسیایی از ساخت بزرگراه بادغیس شده است

اداره محلی ولایت بادغیس در پی بی توجهی وزارت فواید عامه در ساخت بزرگراه قیصارلامان که منجر به بازپس گیری بودجه ساخت این بزرگراه از سوی بانک انکشاف آسیایی شده است قصد به راه اندازی تظاهرات دارد. شرف الدین مجیدی رییس دفتر...