دو برابر شدن خطر تصادف به علت کم خوابی

دو برابر شدن خطر تصادف به علت کم خوابی

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در آمریکا اعلام کرد ۳۵ درصد از رانندگان کمتر از میزان هفت ساعت خوابی که برای یک شبانه روز لازم است، می خوابند محققان علوم پزشکی در انجمن خواب آمریکا اعلام کردند یک تا دو ساعت کم خوابی...