کمین مخالفان حکومت در انجیل هرات جان یک ساتنمن پولیس را گرفت

کمین مخالفان حکومت در انجیل هرات جان یک ساتنمن پولیس را گرفت

مخالفان حکومت شب گذشتۀ یک ساتنمن پولیس را در ولسوالی انجیل هرات دریک کمین از بین بردند. بر اساس خبرنامۀ بخش مطبوعات فرماندهی امنیه ولایت هرات یک کاپی آن به بخش خبر تلویزیون چکاد رسیده شب گذشته یک موتر گزمه نیروهای پولیس...