کمین طالبان در فراه با مقاومت نیروهای امنیتی شکست خورد

کمین طالبان در فراه با مقاومت نیروهای امنیتی شکست خورد

درگیری‌ها در ولایت فراه بین نیروهای ارتش و گروه طالبان همچنان ادامه دارد. در آخرین درگیری شدید بین دو طرف، شب گذشته افراد این گروه در کمینی که در مسیر نیروهای ارتش گرفته بودند، شکست خوردند. عبدالرئوف رحمانی سخنگوی...