کمیشنران قدیمی، مشاوران جدید رییس جمهور شدند

کمیشنران قدیمی، مشاوران جدید رییس جمهور شدند

ریاست جمهوری با صدور حکمی تمامی ۱۳ کمیشنر پیشین کمیسیون های انتخاباتی را به عنوان مشاوران تازه رییس جمهور در بخش های مختلف منصوب کرد. در حکمی که از سوی ریاست جمهوری به نشر رسیده آمده است که ارگ برای استفاده از تجارب این...