کمیسیون مستقل انتخابات: ۲۸ میزان، خط سرخ برگزاری انتخابات است

کمیسیون مستقل انتخابات: ۲۸ میزان، خط سرخ برگزاری انتخابات است

کمیسیون مستقل انتخابات کشور تاریخ ۲۸ میزان  را برای برگزاری انتخابات خط سرخ عنوان کرده است.   عبدالبدیع صیاد، رییس این کمیسیون درگردهمایی دیروز احزاب سیاسی، جوامع مدنی و ناظران ملی و بین المللی، در دفتر کمیسیون...