کمیسیون تدارکات ملی شش قرارداد را تایید کرد

کمیسیون تدارکات ملی شش قرارداد را تایید کرد

کمیسیون تدارکات ملی در نشست این هفته خود، شش قرارداد را به ارزش بیش از ۶۶۴ میلیون افغانی مورد تایید قرار داد.   دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با نشرخبرنامه ای گفته که جلسه کمیسیون تدارکات ملی به ریاست محمداشرف غنی رئیس...